"Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku" - głosi przyjęta we wtorek uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Odnosi się ona wprost do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, który stwierdził, że kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, jest niekonstytucyjnych. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany.

Sąd Najwyższy dąży do przestrzegania prawa i zasad demokratycznych, czyli rozdzielności trzech władz (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) w Polsce - uważa prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził też, że PiS "bierze coraz więcej środowisk na celownik", jak np samorządy.

Widać, że mogą do tego dołączyć sądy - dodał szef ludowców i jak stwierdził, kryzys konstytucyjny rodzi niebezpieczeństwo wykopania podziału związanego z uznawaniem lub nieuznawaniem wyroków TK. - Rodzi się niebezpieczeństwo anarchii - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Według niego do rozwiązania kryzysu wokół TK potrzebna jest dobra wola, której w PiS nie widać, a pogarszająca się opinia o Polsce odbije na gospodarce. - To powinno być powodem do zmartwienia dla rządzących, ale widzę, że oni wolą zamknąć się w oblężonej twierdzy i walczyć z wiatrakami - powiedział szef ludowców.

We wtorek obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, na którym dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności tego sądu, jakie co roku przygotowuje Pierwszy Prezes SN. Oprócz tego Zgromadzenie podjęło dodatkową uchwałę, "kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych". Odnosi się ona do kwestii nieopublikowanego przez rząd orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne przepisy grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

Głosi ona, że "Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania".