Kantar Public w dniach 20-21 września zapytał Polaków, czy ich zdaniem komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji przywraca sprawiedliwość społeczną. Z badania wynika, że 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie tak jest. Natomiast 25 proc. odpowiedziało: "raczej tak".

Odmienne zdanie miało 29 proc. ankietowanych, z czego 19 proc. stwierdziło, że komisja raczej nie przywraca sprawiedliwości społecznej, a 10 proc. wskazało, że zdecydowanie jej nie przywraca. Kantar Public zaznaczył, że 23 proc. badanych nie miało zdania na ten temat, a 3 proc. stwierdziło, iż nie słyszało o takiej komisji.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo.