W ten sposób Norwegia staje się pierwszym w Europie krajem i jednym z niewielu na świecie, w którym będzie istniała obowiązkowa służba wojskowa zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Norweska minister obrony narodowej pani Anne-Grete Ström-Erichsen stwierdziła, że decyzja ta jest równa innej historycznej uchwale sprzed 100 lat, przyznającej Norweżkom pełne prawa wyborcze. Uchwały Stortingu nie można oczywiście zrealizować natychmiast. Służba wojskowa dziewcząt będzie obowiązywała od roku 2015, bo dopiero wówczas uda się zgromadzić konieczne dla nich ilości umundurowania oraz przygotować odpowiednie pomieszczenia koszarowe. 

Komentatorzy norwescy przypominają natomiast, że siły zbrojne stawiają obecnie nie na ilościowy wzrost a na zwiększanie swej siły poprzez wykorzystanie najnowszych technologii obronnych. W związku z tym uchwała Stortingu ma większe znaczenie polityczne i symboliczne niż praktyczne.

Do armii będą nadal powoływani w pierwszym rzędzie ochotnicy. Ale jednocześnie zwiększy się wśród nich na pewno liczba kobiet, które już dzisiaj stanowią 10 procent pełniących służbę wojskowa.

Również w Izraelu kobiety odbywają obowiązkową służbę wojskową. Alę zachowano tam pewne różnice dla obu płci w zakresie obowiązków a ponadto kobiety pełnią tę służbę krócej niż mężczyźni.