Rusnok w latach 2001-2002 pełnił funkcję ministra finansów.

Bezpośrednią przyczyną upadku poprzedniego rządu były afery korupcyjne. Na jego czele stał Petr Neczas. 

Neczas zrezygnował w związku z ujawnieniem wielkiego skandalu romansowo-korupcyjnego z udziałem jego najbliższych współpracowników oraz byłych wysokich urzędników państwowych.