Budynek przez długi czas pełnił funkcję kwatery głównej protestów. Znajdowało się tam kilkuset przeciwników władz. Ratusz okupowany był przez ostatnie dwa i pół miesiąca.

Obecnie protestujący wyszli z budynku. Weszli tam przedstawiciele OBWE i władz miasta, oraz ambasador Szwajcarii na Ukrainie. Protestujący w ich obecności oficjalnie podpisali protokół przekazania budynku. Udrożnienie ulic i zwolnienie budynków administracji publicznej to jeden z warunków amnestii która ma objąć aresztowanych przeciwników władz.

Chociaż wszyscy zostali już zwolnieni, to wciąż wobec wielu protestujących prowadzone są postępowania karne. Wczoraj w ramach gestu dobrej woli protestujący odblokowali jedną z barykad na ulicy Hruszewskiego.