Białoruski przywódca podkreślił, że jest dla niego priorytetem, by młoda mama mogła spokojnie wyjść z dzieckiem wieczorem na spacer i aby rodziny żyły normalnie. Dla mnie to jest ważniejsze niż jechać do Brukseli i tam się pouśmiechać - stwierdził Łukaszenka.

Nawiązując do inicjatywy Białorusi, Rosji i Kazachstanu powołania do życia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej stwierdził, że niektóre kraje już się zainteresowały tą wspólnotą. W tym kontekście wymienił Wietnam i Indie. Wyraził przekonanie, że Ukraina również będzie współpracować z Euroazjatycką Unią Gospodarczą.