Gospodarz spotkania minister spraw wewnętrznych Francji Bernard Cazeneuve podkreślił, iż należy zacieśnić i lepiej koordynować współpracę państw w zwalczaniu terroryzmu. Pomocne w tym będą międzynarodowe organizacje policyjne takie jak Europol i Interpol. Chodzi o lepszy przepływ informacji zebranych przez różne służby specjalne.

Konieczne jest opracowanie sposobów uchronienia młodzieży - najbardziej podatnej na wpływy propagandy. Stąd konieczność, przy zachowaniu poszanowania wolności większej kontroli internetu i rozprowadzanych tą drogą treści, a także przepływu osób udających się poza granice strefy Schengen i przybywających z zewnątrz. 

Dimitris Avrampopoulos, komisarz do spraw wewnętrznych i problematyki migracji podkreślił, że wspólny front europejski jest potrzebny by bronić naszych demokratycznych wartości, godności człowieka i ludzkiego życia. Przesłał wyrazy solidarności Europejczyków z dotkniętym tragedią narodem francuskim po zamachu w redakcji "Charlie Hebdo".

CZYTAJ TEŻ: Koniec dramatu zakładników w sklepie jubilerskim w Montpellier >>>