Rzecznik rządu w Budapeszcie Andras Giro-Szasz powiedział, że zgodnie z obowiązującymi obecnie regułami strefy Schengen, imigranci mogą opuścić Węgry tylko, gdy posiadają aktualny dokument podróży i wizę do kraju, który obrali za swój cel.

Takie rozwiązanie powoduje, że na węgierskich stacjach kolejowych gromadzą się tysiące uchodźców bez dokumentów, czekających na szansę dostania się na Zachód.

Według Budapesztu, Berlin przyjmuje uchodźców z Syrii bez wiz, co "wywołuje nadzieję" u reszty przybyszów do Europy szukających szansy na Węgrzech na dalszą podróż.