Duży artykuł na temat śmierci generała zamieścił New York Times. Gazeta na wstępie zaznaczyła, że w 1981 roku Czesław Kiszczak likwidował struktury solidarności, by blisko dekadę później uczestniczyć w transformacji Polski.

NYT przypomina historię związaną z tą postacią i podkreśla, że były komunistyczny premier wielokrotnie zaznaczał, że wprowadzenie stanu wojennego było w jego ocenie jedynym wyjściem, które uchroniło nasz kraj przez agresją sowiecką.

New York Times opisuje również rolę jaką odegrał Czesław Kiszczak podczas krwawej pacyfikacji w kopalni Wujek.