Na terenie gmin, w których odbędzie się głosowanie, obowiązuje cisza wyborcza. To oznacza, że zabroniona jest agitacja wyborcza, zwoływanie wieców, konwencji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek i prowadzenie innych form kampanii wyborczej.

Cisza to czas dla wyborców - wyjaśnia Olga Skarżyńska z kampanii "Masz Głos. Masz Wybór". Cisza będzie trwała do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21.00 w niedzielę. W tym czasie wyborca ma czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji, na kogo głosować - dodaje Skarżyńska

Naruszenie zakazu agitacji wyborczej to wykroczenie, natomiast publikacja sondażu wyborczego to występek. Ocena, czy doszło do naruszenia ciszy, należy do policji i prokuratury. Za opublikowanie sondażu wyborczego grozi kara od 500 tysięcy do miliona złotych.

W czasie ciszy można informować o wyborach, podawać nazwiska kandydatów i informować, w jakich godzinach czynne są lokale wyborcze.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH >>>