Podstawowa rada. Dbaj o swoich pracowników. Nie zwalniaj osób, od których zależy sukces twojego przedsiębiorstwa. Dbaj o ich motywację i warunki pracy. Pamiętaj, że to właśnie ludzie stoją u podstaw każdego biznesu. I od nich zależy, czy uda ci się wyjść obronną ręką z kryzysu.

Komunikowanie pracownikom złych wiadomości jest trudną sztuką. Najlepiej jednak jest szczerze powiedzieć ludziom, co ich prawdopodobnie czeka. Dlatego zadbaj o regularny przepływ informacji, nawet jeśli muszą być one z pewnych względów ograniczone - pozwoli to uniknąć sytuacji, w której w firmie aż kipi od destrukcyjnych plotek. Jeśli to mała firma rozmawiaj osobiście. Jeśli duża, przekazuj informacje do poszczególnych komórek.

Ludzie chcą wiedzieć, czego się od nich oczekuje. Menedżerowie powinni określać, jakie zadania ma spełniać w nowych warunkach każdy z pracowników oraz czego się będzie od niego wymagać. Ważne jest, aby wiadomości te były dla wszystkich jasne, oraz aby właściwe określić priorytety firmy. Warto indywidualnie porozmawiać z każdym pracownikiem, wyjaśnić mu, jakie są teraz potrzeby przedsiębiorstwa. Poprosić też np. o kilku pomysłów, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze i zredukować koszty - to podniesie poczucie wartości pracownika i jeszcze bardziej zwiąże go z firmą.

Warto pamiętać o prostych gestach, które podniosą morale w firmie. Szef powinien pokazać każdej osobie ze swojego zespołu, że docenia jej pracę. Niech otwarcie powie, co w każdym z pracowników uważa za szczególnie wartościowe. Dobre wrażenie sprawia nawiązanie do jakiegoś osobistego szczegółu z życia podwladnego, to świadczy o zainteresowniu nim.

Zwolnienie pracownika to stres dla obu stron, dlatego szefowie wolą nie informować reszty załogi o przyczynach zwolnienia. To błąd. Taka cicha decyzja natychmiast rodzi całą masę plotek, które w firmie zaczynają żyć własnym życiem. Bez informacji o przyczynach zwolnienia pracownicy sami zaczną ich szukać. Specjaliści od zarządzania podkreślają, że w takich sytuacjach komentarz ze strony firmy jest niezbędny. Warto poinformować zwolnionego, jeszcze przed formalnym rozstaniem, jaki komunikat będzie przekazany załodze.

Jeśli rozstanie następuje na wniosek pracownika (np. zmienia on pracodawcę), informację o tym może przekazać pracownikom sam odchodzący z firmy, ale obecność przy tym szefa będzie dobrze odebrana przez podwładnych.