Wzrost zanotowano także w profilaktyce nowotworów: sutka i jelita grubego. W pierwszym przypadku w 2006 roku do badań przystąpiło ponad 570 tysięcy osób, a w 2008 już ponad 930 tysięcy. Badania raka jelita grubego w 2006 roku wykonało ponad 32 tysiące osób, a w 2008 - ponad 41 tysięcy.

Tymi wynikami chwalił się w Sejmie wiceminister zdrowia Marek Twardowski i tłumaczył, że to wynik akcji medialnych, które zachęciły Polaków do badania się. Niestety znacznie słabiej zadziałały wysyłane przez NFZ listy z zaproszeniami na bezpłatne badania profilaktyczne. Dlatego w tym roku Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z tych zaproszeń i skupi się tylko na akcjach promocyjnych. Nowym pomysłem zachęcającym by się badać mają być sms-y z zaproszeniem na badania.

Wysiłki Polski w zwalczaniu raka doceniła też Komisja Europejska. W opublikowanym wczoraj raporcie na temat przeciwdziałania nowotworom w Unii Europejskiej wymieniała Polskę jako przykład jednego z niewielu państw, w którym w ostatnich latach wprowadzono aktywne programy profilaktyczne. Chwaliła polskie programy badań przesiewowych dotyczące raka piersi oraz raka jelita grubego.