Nowe rozporządzenie reguluje też kwestie zakwaterowania oraz gwarancji minimalnych zarobków. O jego wprowadzenie zabiegali u Międzynarodowego Stowarzyszenia Pośredników Pracy związkowcy z Internet Union. Jest to część niewielkiego holenderskiego związku De Uni, do którego należy około 6 tysięcy Polaków.

Incjatywa oburzyła Federację Holenderskich Związków Zawodowych FNV, która uznała ją za podważającą dotychczasowe przepisy organizacji. Związkowcy protestują przeciwko faworyzowaniu emigrantów z Polski.