Liczę, że pan Lasek uspokoi nastroje, bo to jest komisji potrzebne, żeby spokojnie i profesjonalnie pracowała  - powiedział Nowak.

Klich został odwołany w ub. czwartek na wniosek członków PKBWL. Dzień później w głosowaniu wybrali oni kandydata na nowego przewodniczącego. W piątek odpowiednie pismo wysłano do resortu transportu.

Informując o odwołaniu Klicha, Nowak tłumaczył, że nie miał innego wyjścia, bo komisja wnioskowała o to jednogłośnie i nie było możliwości polubownego załatwienia sporu między przewodniczącym a członkami PKBWL.

Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze przewodniczącego komisji wyznacza minister transportu. Przepisy nie wymagają, by z kimś się konsultował, jednak Nowak powiedział, że w imię ustabilizowania sytuacji i zapewnienia możliwości profesjonalnej pracy komisji zdecydował, że kandydata na przewodniczącego mają wyłonić członkowie komisji.

Dr inż. Maciej Lasek do tej pory w PKBWL pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która wyjaśniała okoliczności katastrofy smoleńskiej, pełnił funkcję wiceszefa podkomisji lotniczej. Jest pilotem i inżynierem, pracuje w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Kadencja przewodniczącego PKBWL trwa pięć lat.