Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił zażalenie obrony na zatrzymanie generała Gromosława Czempińskiego. Były szef UOP został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku w śledztwie związanym z prywatyzacją PLL LOT i Stoenu. Nie są znane motywy, którymi kierował się sąd. Uzasadnienie ma być przygotowane do 22 marca.

Pod koniec listopada ubiegłego roku na polecenie katowickiej prokuratury apelacyjnej zatrzymano pięciu podejrzanych, wśród nich Czempińskiego. Prokuratura postawiła im zarzuty dotyczące korupcji i prania pieniędzy pochodzących z korupcji w związku z prywatyzacją PLL LOT i Stoenu.

W przypadku PLL LOT chodzi o korzyści w wysokości 1 mln dolarów, w przypadku Stoenu - 1,4 mln euro. Gen. Czempiński usłyszał zarzut przyjęcia - wspólnie i w porozumieniu z innymi podejrzanymi - 1,4 mln euro w związku z prywatyzacją spółki Stoen. Inny zarzut wobec niego dotyczy prania brudnych pieniędzy - również wspólnie i w porozumieniu; w tym przypadku chodzi o kwotę ok. 600 tys. euro. Generał został zwolniony po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie miliona złotych.