W szczecińskich obchodach wzięło udział kilkuset ratowników medycznych z całej Polski. W trakcie piątkowej uroczystości kilkudziesięciu pracowników ratownictwa medycznego odebrało nadane przez prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę. Wręczono również odznaki honorowe.

Nagroda ma być wręczona marszałek w Sejmie w innym terminie. Oprócz b. minister zdrowia statuetki błogosławionego Gerarda otrzymali prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej prof. Juliusz Jakubaszko oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Roman Pałka.

Nagroda ustanowiona przez ówczesną minister zdrowia Ewę Kopacz w 2009 r. przyznawana jest w trzech kategoriach: dla instytucji i osób zarządzających, dla osób niosących posługę w systemie ratownictwa medycznego - ratownik, lekarz pielęgniarka oraz dla osób i instytucji wspierających.

Jak uzasadniał członek kapituły, przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność" Jacek Szarek, kapituła chciała uhonorować marszałek Kopacz m.in. za to, że jako szefowa resortu zdrowia wprowadziła w Polsce system ratunkowy; za jej kadencji najwięcej pieniędzy przeznaczono na jego potrzeby i to ona podjęła decyzję o jednolitej stawce za pracę karetki w całej Polsce. Przypomniał, że wcześniej te stawki były różne w różnych regionach kraju.

Błogosławiony Gerard na przełomie XI i XII wieku zakładał hospicja, przy których utrzymywane były załogi rycerzy zdolnych do niesienia pomocy medycznej pielgrzymom i kupcom przemierzającym szlaki między Europą a Bliskim Wschodem. Założył szpital św. Jana Chrzciciela, który był wówczas jednym z największych i najprężniejszych szpitali Europy i Bliskiego Wschodu. Bractwo założone przez bł. Gerarda, prowadzące ten szpital, z czasem przyjęło formę Zakonu św. Jana, zwanego joannitami, a dzisiaj Szpitalnym Zakonem Kawalerów Maltańskich.

Dzień Ratownictwa Medycznego w Polsce jest obchodzony od 2006 roku i oficjalnie przypada na 13 października. Do kalendarza imprez wprowadza je ustawa o ratownictwie medycznym.

Jak podkreślał w Szczecinie wiceminister zdrowia Cezary Rzemek, ratownicy medyczni często poświęcają swój czas i całe swoje życie, by ratować życie ludzkie. Zadeklarował dalszą ścisłą współpracę z tym środowiskiem, by służba ta odnosiła kolejne sukcesy. Dziękował uhonorowanym za zaangażowanie.

W Polsce w systemie ratownictwa medycznego pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Są zatrudnieni nie tylko w pogotowiu ratunkowym, ale też w szpitalach, straży pożarnej, policji, GOPR, TOPR itp.