Gazeta przypomina, że fundacje ojca Rydzyka - Lux Veritatis i Nasza Przyszłość - mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w ograniczonym zakresie - skala prowadzenia działalności biznesowej fundacji nie może być większa od działalności statutowej. Fundacje nie mogą działać jak spółki prawa handlowego i jednocześnie otrzymywać dotacji czy ulg.

Według "Pulsu Biznesu", obie fundacje założone przez dyrektora Radia Maryja w czasie swojej działalności zarobiły na czysto ok. 7 mld zł. Podatku od zysku nie zapłaciły.

Działalność statutowa obu fundacji to przede wszystkim organizowanie sympozjów, konferencji i wykładów oraz nieodpłatne przekazywanie książek, filmów i innych wydawnictw placówkom oświatowym i parafiom.

Według "PB", dużo efektowniej wygląda ich działalność biznesowa. Choć obie zaczynały z symbolicznym kapitałem 10 tys. zł, na koniec 2007 r. aktywa fundacji wynosiły w sumie ponad 37 mln zł. Do tego dochodzą nieruchomości w wielu miastach Polski.