Przepisy mówią jasno. Niestety tak. I to nawet, gdy odpoczywamy już pod palmami. Ale tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Bo prawo do urlopu mamy zagwarantowane nie tylko w Kodeksie Pracy, ale również w Konstytucji. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko. Ale jednak się zdarzają. Warto więc wiedzieć, jak się wtedy zachować.

Reklama

Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu?

Zgodnie z Kodeksem Pracy szef możeodwołać pracownika z urlopu, ale tylko wtedy, gdy zmuszają do tego okoliczności, których nie można było przewidzieć zanim urlop się rozpoczął. Te okoliczności to sytuacja, w której powrót do pracy jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy. Na przykład, gdy pracownik jako jedyny posiada specjalistyczne kwalifikacje, by usunąć poważną awarię, albo wynikła konieczność pilnej podróży służbowej. A także wtedy, gdy sytuacja bezpośrednio dotyczy spraw, za które odpowiada pracownik, chociażby w przypadku nagłej kontroli z urzędu.

Co grozi pracownikowi, jeśli nie przerwie urlopu?

Wiele osób myśli w tej chwili, że przecież na urlopie nie zawsze musimy mieć zasięg, nikt nie obliguje nas też do tego, aby nosić telefon stale przy sobie. Czy jeśli szef się nie dodzwoni, to unikniemy problemu? Jeśli pracodawca chce odwołać pracownika z urlopu, komunikat musi pozwalać pracownikowi zapoznać się z jego treścią. Nie wystarczy na przykład mail na skrzynkę służbową.

- Sama próba dodzwonienia się nie wystarczy, trzeba zrobić to skutecznie. Zwykle w takiej formie, w jakiej pracodawca i pracownik kontaktowali siędotychczas, kiedy na przykład to pracownik miał pilną sprawę, taką jak nagłe zwolnienie lekarskie. Najczęściej jest to forma telefoniczna - mówi adwokat Eliza Kuna, ekspert prawa pracy.

Reklama

Za zignorowanie wezwania do pracy można spodziewać się konsekwencji. Odwołanie z urlopu jest poleceniem służbowym. Jeśli spełnia wymogi przewidziane prawem, jego niewykonanie może grozić nawet rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

- Zwykle te sprawy rozwiązywane są jednak na zasadzie porozumienia pracownika z pracodawcą, do sądu trafiają dopiero wtedy, gdy pracodawca próbuje odwołać pracownika z urlopu, a ten odmawia i jest to przyczyną rozwiązania umowy o pracę - dodaje mec. Eliza Kuna.

Odszkodowanie za przerwany urlop

Za stracone wakacje pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów. Ale tylko tych, które są bezpośrednio związane z odwołaniem go z urlopu. Pracownik powinien zatem dostać zwrot pieniędzy wydanych na zakup wycieczki, opłacenie hotelu i dojazdu. A co z pozostałymi członkami rodziny? Czy za ich powrót również można domagać się zwrotu kosztów?

- Jeżeli w związku z powrotem jednego członka rodziny konieczny jest powrót pozostałych z przyczyn organizacyjnych albo też z przyczyn emocjonalnych, to pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztu utraconego urlopu i powrotu również tych pozostałych podsumowujeprawniczka.

Pracodawca nie musi jednak zwracać pieniędzy za zakupiony na wyjazd sprzęt, czy odzież sportową i inne dodatkowo poniesione wydatki.