Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne zyskało bezcenny album fotografii amatorskiej okazującej beztroskie życie w czasach pierwszej wojny światowej. Zbiór zdjęć jest tym cenniejszy, że pochodzi z czasów, gdy fotografia amatorska jeszcze raczkowała.

Reklama