Zawiadomienie złożył przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada przeprowadziła wcześniej wnikliwą analizę wszelkich okoliczności, związanych z transmisją tych meczów. Ustalono, że spółka Cyfrowy Polsat rozpowszechniała transmisje ze spotkań w dniach 7 i 11 września 2012 roku bez koncesji, a zatem z naruszeniem prawa.

Reklama

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.