Jak czytamy w zawiadomieniu Wizji osoby zobowiązane w spółce do udzielania informacji związkom zawodowym odmówiły udostępnienia uchwały zarządu TVP "O przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzenia nowego modelu realizacji zadań TVP SA".

Reklama

Zdaniem władz związku, naruszono tym samym uprawnienie związku zawodowego do uzyskiwania od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

Wśród osób obowiązanych do udzielania związkowcom informacji Wizja wymienia prezesa TVP Juliusza Brauna, członków zarządu Bogusława Piwowara i Mariana Zalewskiego, a także Ewę Ger, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi, oraz Karola Pękula, pełnomocnika zarządu do spraw współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP i radą pracowniczą.

Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy TVP bagatelizuje sprawę. - Każdy obywatel i każda organizacja w Polsce ma prawo składać wszelkie możliwe i niemożliwe wnioski do prokuratury - mówi w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Zdaniem kierownictwa spółki zarzuty Wizji są bezzasadne.

O planowanych zmianach TVP informuje pracowników m.in. w specjalnym biuletynie, poprzez specjalny całodobowy telefon informacyjny i całodobowy dyżur pod adresem mailowym.

Zgodnie z planami zarządu TVP, jesienią do wyłonionej w przetargu firmy zewnętrznej przeniesionych zostanie 550 pracowników etatowych TVP - dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików.