- Czekamy na deklarację ze strony pani Hajdasz, od kiedy mogłaby objąć obowiązki, gdyby została wybrana przez RMN na prezesa PAP. Zadeklarowała, że postara się w ciągu tygodnia definitywnie odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym przełożyliśmy sprawę wyboru prezesa PAP na następne posiedzenie RMN, które odbędzie się za dwa tygodnie - powiedział dziennikarzom Czabański.

Reklama

Jak dodał, Jolanta Hajdasz jest jedyną kandydatką na prezesa PAP, do tej pory żaden z członków RMN nie zgłosił innej kandydatury.

Przed dwoma tygodniami RMN zdecydowała o podjęciu uchwały, że zarząd PAP będzie dwuosobowy; dotychczas w zarządzie PAP zasiadała jedna osoba. Zgodnie z ustawą o Polskiej Agencji Prasowej zarząd spółki liczy od 1 do 3 członków. Jednocześnie Rada wybrała wówczas na członka zarządu Agencji Hannę Myjak, specjalistkę od spraw finansowo-ekonomicznych.

Poprzedni prezes PAP Artur Dmochowski 12 października złożył do Rady Mediów Narodowych rezygnację z zajmowanego stanowiska; funkcję tę pełnił od maja 2016 roku.

Reklama

Latem 2016 r. weszły w życie przepisy, na mocy których powołana została Rada Mediów Narodowych. Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia ubiegłego roku pięcioosobowej Rady znalazło się m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.