Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów. Przed głosowaniem w sprawie koncesji dla TVN Rada podjęła uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza EOG”.

Reklama

Kancelaria Prezydenta nie wypowiada się w sprawie postępowania dotyczącego rekoncesji, nie dokonuje też interpretacji przepisów - powiedział Mucha w Polskim Radiu 24.

Dodał, że uchwała KRRiT wymaga analizy. Widzimy z jednej strony decyzję o przedłużeniu koncesji, z drugiej strony mamy pewną interpretację: stanowisko KRRiT przyjęło postać formalnej uchwały, która dokonuje interpretacji przepisów obowiązujących, co do sytuacji podmiotu, w którym w sposób nawet pośredni mamy dominację podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – podkreślił Mucha.

Prezydent bezpośrednio nie jest stroną ani adresatem, natomiast oczywiście będziemy analizować wszystkie okoliczności dotyczące tej sprawy - zapowiedział.

Zastrzeżenia prezydenta

Przypomniał, że Andrzej Duda wyrażał zastrzeżenia wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, którą po uchwaleniu przez Sejm odrzucił Senat. Prezydent wskazywał, że jeżeli chodzi o treść tej ustawy w takim brzmieniu, w jakim została ona przyjęta, budziła ona wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie związane z ochroną własności, czy z uwagi na konstytucyjną ochronę wolności słowa – powiedział doradca.

Zupełnie niezależną rzeczą w moim przekonaniu jest kwestia koncesji, gdzie mamy informację o jej przedłużeniu – zastrzegł.

Nawiązując do kwestii wielkości udziałów zagranicznych podmiotów w polskich mediach Mucha zaznaczył, że "prezydent mówił wcześniej, że nie kwestionuje repolonizacji mediów, mówił o działaniach rynkowych".