23 grudnia 2023 roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskie Radio i Polskiej Agencji Prasowej.

Orzeczenie referendarza sądowego, odmawiające wpisania Piotra Zemły jako członka Rady Nadzorczej TVP do Krajowego Rejestru Sądowego - zapadło 9 stycznia.

Reklama

O sprawę zapytał Piotra Zemłę mec. Piotr Leonarski. "Panie Mecenasie (…) czy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił skargę na orzeczenie referendarza sądowego odmawiające m. in. wpisu Pana Mecenasa do KRS jako członka Rady Nadzorczej TVP?" - zapytał.

"Bardzo dziękuję! Postanowienie jest nieprawomocne, oczywiście będzie zaskarżone" - odpisał Piotr Zemła.

"Stan likwidacji"

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - napisano w komunikacie ministra kultury przekazanym na platformie X resortu.

Resort kultury i dziedzictwa narodowego przekonywał w komunikacie, że wpis referendarza sądowego Tomasza Kosuba w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji TVP, "nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu Spółki i jej władz".

"Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA), likwidatorem Spółki jest Pan Daniel Gorgosz, powołany tą samą uchwałą WZA" - czytamy w oświadczeniu resortu.