Naukowcy przez 14 tygodni sprawdzali postępy w nauce matematyki dwóch grup uczniów: żujących gumę w czasie lekcji i odrabiania pracy domowej oraz nieżujących wcale. Okazało się, że pierwsza grupa poprawiła swoje wyniki statystycznie o trzy procent i miała lepsze oceny niż ich koledzy nieużywający gumy.

Reklama

Nowe odkrycie może wskazywać, że żucie może poprawiać przyswajanie wiedzy. Wcześniej wiadomo było, że guma redukuje stres, łagodzi lęki i wzmaga czujność. Teraz po badaniach przeprowadzonych nie w laboratorium, ale w realnych okolicznościach, wiadomo także, że może pomagać w nauce.

Wiarygodności wynikom może ujmować jedynie fakt, że badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Baylor College of Medicine w Texasie, ale przy współpracy z instytutem badawczym jednego z koncernów produkujących gumy.