Przykłady anomalii pogodowych:

Anomalie pogodowe na świecie

Upały i fale gorąca: Nagłe i ekstremalnie wysokie temperatury przez dłuższy czas niż zazwyczaj.

Reklama

Opady deszczu i powodzie: Nadmierny opad deszczu, który może prowadzić do powodzi lub osunięć ziemi.

Reklama

Susze: Długotrwałe okresy braku opadów deszczu, co może prowadzić do niedoboru wody i problemów z uprawami.

Burze i tornada: Ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie jak tornada, które są bardziej intensywne lub występują w miejscach, gdzie są rzadkie.

Zimowe anomalie: Nietypowe warunki zimowe, takie jak opady śniegu w miejscach, gdzie zazwyczaj nie pada śnieg, lub odwrotnie - brak śniegu w miejscach, gdzie jest on oczekiwany.

Ciśnienie atmosferyczne: Nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego, które mogą wpływać na pogodę i samopoczucie ludzi.

Anomalie pogodowe mogą mieć znaczący wpływ na życie ludzi, gospodarkę i środowisko naturalne. Dlatego ważne jest monitorowanie i badanie tych zjawisk, aby lepiej zrozumieć ich przyczyny i skutki oraz rozwijać strategie dostosowawcze i zapobiegawcze