Jej najważniejszą częścią było nabożeństwo pokutne, w czasie którego biskupi przepraszali i prosili o przebaczenie za grzech pedofilii - mówił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Jak zaznaczył, nabożeństwo było kolejnym potwierdzeniem, że Kościół w Polsce mierzy się ze zjawiskiem pedofilii. Chcemy oczyszczić i wyzwalać siebie, i Kościół, nawracać najpierw siebie z tej rzeczywistości, która jest grzechem i złem - tłumaczył arcybiskup Polak.

Reklama

Jak podkreślał prymas, Kościół, aby zapobiegać przypadkom molestowania nieletnich przez księży, musi zmienić sposób nauczania w seminariach. - Na etapie formacji seminaryjnej ta troska o formację ludzką, która jest już realizowana od wielu lat, musi uwzględniać ten czynnik psychofizyczny, psychoseksualny człowieka, by jeszcze więcej akcentu położyć na dojrzałą osobowość - wyjaśniał prymas.

Konferencja na temat reagowania i zapobiegania przypadkom pedofilii ma charakter szkoleniowy. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami Akademii Ignatianum. Spotkanie zorganizowane zostało przez Centrum Ochrony Dziecka oraz Konferencję Episkopatu.