Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w dorocznym rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". Co jest największym atutem uczelni?

Reklama

Zdecydowanie - naukowcy. Są to światowej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, którzy prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie. Warto studiować na UW, żeby uczyć się od najlepszych – tych, którzy znają najnowsze osiągnięcia, dostrzegają, w którą stronę rozwija się nauka, potrafią pokazać studentom jej perspektywy.

Jakie jest dziś największe wyzwanie dla uczelni wyższych w Polsce?

Nie ma jednego wyzwania dla wszystkich uczelni. Obok uniwersytetów są uczelnie sprofilowane – ekonomiczne, rolnicze, medyczne, istnieją także szkoły zawodowe. Przed każdą z tych grup stoją trochę inne wyzwania. W przypadku uniwersytetów dużym wyzwaniem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia i uczestniczenie w badaniach naukowych na najlepszym światowym poziomie. Dla naszej uczelni celem jest nie tylko należenie do dużej grupy dobrych uniwersytetów, lecz także silniejsze wyróżnianie się na tle innych. Już dziś nam się to udaje dzięki naszym archeologom, astronomom, fizykom, chemikom, informatykom, biologom czy historykom. Ale chcielibyśmy być jeszcze bardziej widoczni w świecie.

Jak powinno wyglądać szkolnictwo wyższe za 10-20 lat?

Reklama

Wiele osób zadaje sobie takie pytanie. Zachodzą duże zmiany w sposobach kształcenia, zmienia się także to, na jakim etapie życia ludzie zdobywają wykształcenie. Internet stał się ważnym źródłem informacji. Sądzę, że szkolnictwo będzie ewoluowało razem z trendami społecznymi – w mniejszym stopniu będzie chodziło o zdobywanie informacji, a w większym o umiejętność ich krytycznego rozumienia, wyciągania wniosków, oceniania ich wiarygodności. Będziemy kształcić osoby z szerokim spojrzeniem i krytycznym umysłem, natomiast stosowane przez nas narzędzia, warunki i formy nauczania będą się zmieniały wraz ze zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Reklama

Niezmienne pozostanie duże znaczenie kontaktów między studentami a nauczycielami, kontaktów bezpośrednich – nie przez internet czy nagrywanie wykładów, ale przez możliwość dyskutowania, zadawania pytań, wspólnego analizowania problemów.

Co powinno być priorytetem środowiska akademickiego?

Wśród priorytetów chcę zwrócić uwagę na jeden z nich – otwartość. Bardzo ważna jest wymiana myśli z otoczeniem, przyciąganie osób ze środowiska pozauniwersyteckiego, a także ułatwianie wychodzenia naszych pracowników i studentów poza Uniwersytet, tak aby mogli rozwijać swoją karierę także poza uczelnią. Uniwersytet powinien być blisko społeczeństwa, dlatego tak ważna jest otwartość, przepływ ludzi i pomysłów.

Czy polskie szkolnictwo wyższe ma szansę rywalizować jakością ze szkołami światowymi? Jakie są nasze atuty, a jakie słabe strony na międzynarodowym rynku uczelni?

Rywalizacja opiera się przede wszystkim na bardzo dobrych wykładowcach oraz zaawansowanych programach badawczych. Dysponujemy jednym i drugim, więc jak najbardziej możemy konkurować z innymi. Naszymi atutami są sprawy merytoryczne, natomiast słabszym punktem są różnego rodzaju aspekty organizacyjne i administracyjne – wciąż jesteśmy nie do końca przygotowani, aby przyjmować wielu studentów z zagranicy i aby ich przyjazd tutaj był mniej skomplikowany. Słabą stroną jest też promocja Polski – jej rozpoznawalność na arenie międzynarodowej jako kraju, w którym warto studiować i w którym szkolnictwo jest na wysokim poziomie.