W piątek Biały Dom ogłosił nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

Reklama

Zniesienie obowiązku wizowego na wyjazdy turystyczne, bo to o takie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych chodzi, jest odbierane bardzo pozytywnie, ponieważ przez tyle lat mówiło się o tym, jakie to jest ważne - powiedział PAP prof. Lewicki. Usunięta została taka zadra w stosunkach polsko-amerykańskich i z tego powodu należy się cieszyć - dodał. Jak mówił, obowiązek wizowy dla Polaków używano, jako argument, że Stany nas nie lubią, nie chcą, itd., podczas gdy chodziło o to, że to my, jako społeczność nie spełnialiśmy warunków, stąd liczba odmów wizy.

Amerykanista wskazał, że należy przy tym pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze - jak zaznaczył - nie jest to jeszcze formalna decyzja, tylko deklaracja, a aby faktycznie sfinalizować przystąpienie Polski do programu, potrzebne jest przeprowadzenie wymaganych procedur.

Po drugie i ważniejsze: zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych to nie jest jak przystąpienie do strefy Schengen, nie będziemy wjeżdżali do Stanów Zjednoczonych jak do Niemiec, czy Francji bez żadnych kontroli. Kontrola i sprawdzenie wiarygodności deklarowanego przez nas celu wizyty będzie się odbywała na lotnisku przez oficera imigracyjnego - wskazał Lewicki. Zwrócił uwagę na możliwe trudności komunikacyjne, gdyż oficer na ogół nie będzie znał języka polskiego i nie musi być wyrozumiały. Obecnie ma on dowód w postaci wizy, że dana osoba została prześwietlona w ambasadzie, a tak będzie sam musiał podjąć decyzję. Spodziewam się całkiem sporej liczby cofnięć - ocenił.

Ambasada USA w Polsce przekazała w piątek, że dopełnione zostały warunki wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wizowych kategorii B1/B2 (biznes/turystyka) spadł do wymaganego poziomu. Ostateczny odsetek tych odmów obywatelom Polski na całym świecie w ciągu amerykańskiego roku budżetowego kończącego się 30 września 2019 był niższy niż 3 proc.

Placówka podała, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Ambasada poinformowała, że procedury te potrwają kilka miesięcy, zanim rozpocznie się podróżowanie bez wiz. Po zakończeniu tego procesu Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.