Zmniejszenie emerytur byłym funkcjonariuszom służb specjalnych PRL jest dopuszczalne, przynajmniej wedle dotychczasowej praktyki orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Ważne jednak, jak głębokie to ma być obniżenie? Czy nowe emerytury mają spaść poniżej przeciętnego poziomu emerytur, czy też zatrzymać się na tym poziomie? W moim przekonaniu, jeśliby się zatrzymały na średnim poziomie i stawka wynosiłaby tyle, ile otrzymują inni emeryci: bez dodatków czy szczególnych uprawnień, to takie posunięcie mieściłoby się w granicach tego, co Konstytucja mówi o równości praw.

Reklama

Co innego, gdyby chcieć obniżyć emerytury poniżej tego średniego poziomu. To by już było posunięcie wątpliwe. Nie zdziwiłbym się, gdyby do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła wtedy skarga czy wniosek.