Kryzys pandemiczny i wahania cen energii uzmysłowiły wszystkim sens wspólnych instrumentów polityki gospodarczej. A rosyjska inwazja na Ukrainę i coraz bardziej agresywna konkurencja ze strony Chin jasno wykazały, że w świecie, w którym globalizacja się cofa, a rosną w siłę regionalne bloki, UE musi być wspólnotą geopolityczną, czy tego chce, czy nie.

Reklama

Polska nie utrzyma dotychczasowei polityki?

Strategia REPowerEU czy Fundusz Odbudowy to przykłady tego typu myślenia. Rośnie świadomość, że ład instytucjonalny UE i poszczególne jej polityki muszą sprzyjać konkurencyjności europejskich firm i bezpieczeństwu Europejczyków.

Trudno wyobrazić sobie, żeby Polska utrzymała dotychczasową politykę, w tym sprzeciw wobec federalizacji i segmentacji Unii na wiele prędkości i jednocześnie wspierać przyjmowanie nowych państw.