Na początku listopada, po dwóch latach rządów Platformy Obywatelskiej, TNS OBOP zbadał, jak Polacy oceniają Polskę pod rządami PO w porównaniu z Polską pod rządami PiS. W opinii ankietowanych, za rządów PO w stosunku do okresu, gdy rządziło PiS w sferze ekonomicznej przybyło bezrobocia (36 pkt proc.) i biedy ( 26 pkt proc.); w sferze praworządności przybyło korupcji (39 pkt proc.), a ubyło sprawiedliwości (o 17 pkt proc.).

Reklama

Według TNS OBOP, W dziedzinie politycznej przybyło demokracji (12 pkt proc.), ale jeszcze bardziej przybyło kłótni w życiu publicznym (46 pkt proc); w sferze społecznej 39 proc. uważa, że jest mniej zaufania, a 9 proc., że jest go więcej.

Autorzy sondażu zwracają uwagę, że oceny zmian w sferze ekonomicznej, które dokonały się za rządów PO są zdecydowanie gorsze niż oceny takich zmian za rządów PiS. Przekonanie, że przybyło biedy dziś jest zdecydowanie częstsze niż dwa lata temu. Dwa lata temu stanowczo przeważała opinia, że bezrobocia ubyło, a dziś jeszcze bardziej stanowczo przeważa opinia, że bezrobocia przybyło.

Oceny zmian w sferze praworządności są gorsze niż były. Przewaga opinii, że korupcja wzrosła jest dziś dwa razy częstsza niż dwa lata temu. Opinia, że sprawiedliwości ubyło jest tak samo częsta jak dwa lata temu.

Poprawie uległy natomiast oceny zmian w sferze politycznej - piszą autorzy ankiety. Dziś dominuje przekonanie, że jest więcej kłótni w życiu publicznym, ale dwa lata temu przekonanie to było prawie powszechne. Dziś przeważa opinia, że demokracji przybyło, a dwa lata temu przeważała opinia, że demokracji ubyło.

Sondaż wykonano w dniach 5-8 listopada na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 18. roku życia.