W spotkaniu u premiera, poza przedstawicielami rządu i wojewodami, udział wezmą przedstawiciele słuzb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe.

Wojewodowie mają się stawić z raportami na temat aktualnej sytuacji w regionach i opowiedzieć o planach działania w razie powodzi.

W naradzie wezmą udział minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister obrony narodowej Bogdan Klich, sekretarz stanu w MSWIA Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Stanisław Gawłowski, 16 wojewodów, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marcin Samsonowicz - Górski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski, komendant główny straży pożarnej Wiesław Leśniakiewicz oraz szef Inżynierii Wojskowej Janusz Lalka - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Już teraz trudna sytuacja jest w Mościcach Dolnych na Lubelszczyźnie, zalanych przez wody Bugu. Gdy przyszły mrozy, woda zamarzła i wieś skuł lód. Nadejście odwilży oznacza dla mieszkańców katastrofę.