Lipowicz - kandydatkę PO - poparło 251 posłów. Jej kontrkandydatkę - zgłoszoną przez PiS Zofię Romaszewską - 134 posłów.

Reklama

Rzecznika Praw Obywatelskich - jak stanowi konstytucja - powołuje Sejm za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję. Poprzedni RPO Janusz Kochanowski zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Lipowicz od 1998 r. jest profesorem na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. W latach 1991-2000 była posłanką Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności.

Od 2008 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Fundacji Polsko-Niemieckiej. W latach 2000-2004 była ambasadorem w Austrii; w latach 2004-2006 ambasadorem - przedstawicielem ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich.

Od 2005 r. jest członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.