Rząd ostatecznie wycofał się z pomysłu obowiązkowych przekształceń publicznych szpitali w spółki prawa handlowego. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnuje z tej koncepcji. Do zmiany formy prawnej szpitali ma zmusić samorządy (czyli ich właścicieli) nowy mechanizm spłaty ich długów.
Reklama
Rząd daje powiatom, bo to do nich należy najwięcej placówek medycznych, alternatywę – jeżeli spłacą szybko długi szpitala, to będzie on dalej działać w dotychczasowej formie, czyli jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ). Jeżeli tego nie zrobią w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia informacji o poniesionej przez szpital stracie za poprzedni rok, to placówka musi być przekształcona w spółkę. Obecnie na 763 publiczne szpitale 232 należą do powiatów.

Dyrektorom się podoba...

Projekt ustawy o działalności leczniczej został przesłany do konsultacji. Wejście w życie rządowej propozycji oznaczać będzie, że samorządy nie będą mogły rozkładać spłaty długów podległych im placówek na lata. Tak często robią to dziś, żeby ratować własne budżety.
Dyrektorzy szpitali, również tych, które już działają w formie spółek, chwalą pomysł resortu zdrowia.
– W końcu samorządy zaczną dbać o sytuację finansową placówek. To jest niezbędne, zwłaszcza że w tym roku ponownie zaczęły rosnąć długi szpitali – mówi Krzysztof Tuczapski, szef Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zamościu, przekształconego kilka lat temu w spółkę prawa handlowego.
Chodzi o tzw. długi wymagalne, czyli takie, których termin płatności minął. Na koniec 2009 roku wynosiły one 2,3 mld zł. W czerwcu tego roku – już 2,7 mld zł....samorządom nie bardzo

Propozycja rządu nie budzi zachwytu samych zainteresowanych, czyli samorządów.
– Część z nich już zbliża się do dopuszczalnej granicy zadłużenia w stosunku do wartości własnego budżetu – tłumaczy Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich.
Co, jeżeli samorząd nie pokryje długu szpitala? Czy w takiej sytuacji spółka, która powstanie w jego miejsce, zacznie swoją działalność z długiem?
Rząd uspokaja, że samorządy będą mogły korzystać z pomocy państwa. Budżet spłaci długi szpitala np. wobec ZUS czy pracowników, a na spłatę innych – wobec kontrahentów – przyznana zostanie dotacja.
Jakie inne zmiany przewiduje pakiet zdrowotny:
● wprowadzenie takich samych cen leków we wszystkich aptekach
● likwidację promocji leków za złotówkę
● nakładanie kar finansowych na apteki, które będą stosować nieuczciwą konkurencję
● szybsze odzyskiwanie odszkodowań przez ofiary błędów medycznych
● wprowadzenie dodatkowych polis zdrowotnych
● zaostrzenie zasad prowadzenia przez firmy farmaceutyczne badań klinicznych w szpitalach
● podział NFZ na kilka mniejszych funduszy