Jak poinformowało MON, dotychczasowy szef Wojsk Aeromobilnych gen. Ireneusz Bartniak został wyznaczony na stanowisko zastępcy Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych.

Reklama

Szef resortu obrony zdecydował też, że dowódca 1. Brygady Artylerii płk Jarosław Wierzcholski obejmie stanowisko Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych.

Zmiany kadrowe objęły wojskową służbę zdrowia. Nowym Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zostanie płk Piotr Dzięgielewski - teraz zastępca Szefa Pionu Operacyjnego w Inspektoracie.

Wszyscy ci wojskowi - jak poinformował rzecznik resortu Janusz Sejmej - obejmą stanowiska z dniem 2 listopada.

Dotychczasowy szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. Sławomir Marat, na skutek złożonego przez siebie wypowiedzenia, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.

Ponadto, decyzją ministra Klicha - jak podało MON - likwidacji ulegnie stanowisko Asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojskowej Służby Zdrowia.