"Będziemy się domagać, by wśród najważniejszych zadań rządu podczas polskiej prezydencji była obrona i ochrona godności człowieka, rodziny oraz wolności religijnych. Niepokoi nas unikanie przez rząd publicznej debaty na ten temat" - głosi oświadczenie, podpisane przez rzecznika PiS, przekazane w piątek PAP.

Reklama

Podkreślono w nim, że w debacie o prezydencji PiS będzie "wspierać stanowisko Kościoła wyrażone przez Konferencję Episkopatu Polski, gdyż Kościół jest wyrazicielem oczekiwań ogromnej większości Polaków".

W środę odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania była m.in. polityka prorodzinna państwa oraz polskie przewodnictwo w Radzie UE. Strona kościelna, w związku z prezydencją, wskazała na wagę kwestii wolności religijnej i znaczenia polityki prorodzinnej.

W oświadczeniu napisano, że, wśród priorytetów polskiej prezydencji "bezwzględnie" powinny się znaleźć "kwestie wspólnej polityki rolnej, bezpieczeństwa energetycznego, godności człowieka, wolności religijnej, polityki prorodzinnej i społecznej".

"Rolą polityków jest przede wszystkim umacnianie fundamentów rodziny oraz krzewienie wartości i cnót rodzinnych. Osoby odpowiedzialne za kształtowanie porządku społecznego winny się troszczyć o ochronę rodziny przed niszczącymi ją treściami rozpowszechnianymi w środkach masowego przekazu. Państwu i społeczeństwu może grozić rozkład, jeśli przestaniemy popierać małżeństwo i rodzinę, a na równi z nimi będziemy traktować związki osób tej samej płci" - czytamy w dokumencie PiS.

Podczas polskiej prezydencji - napisano - powinno się podjąć działania w obronie wolności religijnej, "zwłaszcza w kontekście sytuacji chrześcijan w wielu krajach i rejonach świata".