Z kolei 48 proc. respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, negatywnie jego pracę oceniło 35 proc. badanych.

Reklama

Spośród osób mających krytyczną opinię o rządzie, 20 proc. ocenia jego pracę zdecydowanie źle, a 42 proc. raczej źle. Z kolei wśród tych mających o rządzie pozytywną opinię, 1 proc. ocenia gabinet Donalda Tuska zdecydowanie dobrze, a 28 proc. raczej dobrze.

Notowania rządu poprawiły się w stosunku do sondażu z maja. Grupa osób wystawiających mu pozytywną opinię zwiększyła się o 3 punkty proc., zaś krytyków jest mniej o 2 punkty proc. 9 proc. ankietowanych nie wystawiło rządowi opinii.

Wśród krytyków premiera, zdecydowanie negatywnie wypowiada się o nim 19 proc. ankietowanych, zaś 34 proc. uważa, że Donald Tusk raczej źle wypełnia swe obowiązki. W grupie chwalących go, 4 proc. uważa, że obowiązki szefa rządu wypełnia on zdecydowanie dobrze, a 32 proc. że raczej dobrze. Opinii o szefie rządu nie wyraziło 11 proc. badanych.

W stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca, grupa oceniających premiera pozytywnie zmniejszyła się o 1 punkt proc., krytyków Tuska jest o 2 punkty proc. mniej.

Reklama

Spośród ankietowanych, którzy negatywnie oceniają prezydenta, 10 proc. uważa, że Bronisław Komorowski zdecydowanie źle wypełnia swe obowiązki, a 25 proc. uważa, że robi to raczej źle. Natomiast wśród mających o nim pozytywną opinię, 5 proc. ocenia Komorowskiego zdecydowanie dobrze, a 43 proc. raczej dobrze. 17 proc. badanych nie wystawiło prezydentowi oceny.

Notowania prezydenta pogorszyły się w stosunku do maja. Grupa jego krytyków zwiększyła się o 2 punkty proc., natomiast wystawiających mu pozytywną opinię zmniejszyła się o 3 punkty proc.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 2-6 czerwca na ogólnopolskiej, losowej grupie 1005 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.