Jak poinformowała rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak, wiceministrowie zostali powołani decyzją premiera Donalda Tuska. Stachańczyk został sekretarzem stanu w ministerstwie, Rapacki i Rakoczy podsekretarzami stanu.

Reklama

"Minister Stachańczyk będzie sprawował nadzór nad prowadzeniem polityki migracyjnej państwa oraz sprawami z zakresu obywatelstwa i repatriacji. Podlegać będzie mu Urząd do Spraw Cudzoziemców, prowadzić będzie również sprawy związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Będzie też zastępować ministra spraw wewnętrznych w czasie jego nieobecności. Z kolei minister Rapacki będzie sprawować nadzór nad sprawami z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegać mu będą m.in. Departament Analiz i Nadzoru MSW, Komendant Główny Policji oraz Szef Biura Ochrony Rządu" - powiedziała Woźniak. Obaj wiceministrowie zajmowali się już tymi sprawami w poprzedniej kadencji.

Jak dodała, nowemu podsekretarzowi podlegać będzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Personalizacji Dokumentów oraz Departament Zdrowia.