Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi premier Donald Tusk, jest 31 proc. ankietowanych; przeciwnego zdania jest ponad połowa - 56 proc. - z nich. Zdania w tej sprawie nie miało 13 proc.

Reklama

Wyniki pracy rządu Tuska, od czasu ponownego objęcia przez niego władzy, dobrze oceniło 23 proc. badanych; większość - 66 proc. - wyraziła negatywną opinię. 11 proc. nie miało zdania.

CBOS zauważa, że notowania gabinetu Donalda Tuska się stabilizują. Zahamowana została trwająca od początku roku tendencja do pogarszania się opinii o rządzie. Obecnie jego notowania są niemal takie same jak w kwietniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.