Opublikowany we wrześniu 2012 roku raport "Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne" opisuje niekorzystne - zdaniem twórców - zmiany, jakie wywoła planowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka akcyzy na papierosy. Uderzyć miała ona w producentów tańszych papierosów, czyli głównie BAT, a dać fory jego głównemu konkurentowi na polskim rynku, koncernowi Philip Morris.

Reklama

W czasie, gdy raport był pisany, twórca Fundacji Republikańskiej, poseł PiS Przemysław Wipler, wystąpił z interpelacją do ministra finansów. Dotyczyła ona papierosów, a w szczególności planowanych zmian w podatku akcyzowym. Podmioty prowadzące działalność na rynku wyrobów tytoniowych sygnalizują problemy związane z kwestią opodatkowania podatkiem akcyzowym tytoniu, który nie został poddany obróbce przemysłowej i jest sprzedawany jako produkt nieobjęty podatkiem akcyzowym - czytamy. Posła PiS zmartwiło również to, że sprzedający legalnie opodatkowany towar nie mogą praktycznie konkurować ze sprzedawcami tytoniu nieprzetworzonego, gdyż oferowany przez nich produkt jest o wiele droższy.

"Rzeczpospolita" zestawiła te dwa fakty. Interpelację złożyłem pół roku przed tym, gdy powstał raport fundacji i dotyczyła ona innych kwestii niż poruszone w raporcie - tłumaczy "Rzeczpospolitej" poseł Wipler. Jestem posłem zawodowym, zrezygnowałem z zasiadania w zarządzie Fundacji Republikańskiej, by nie było nawet podejrzeń o konflikt interesu - dodaje.

Poseł mija się z prawdą, bo faktycznie interpelację i zakończenie prac nad raportem dzielą dwa miesiące - komentuje "Rzeczpospolita".

Dotąd nie pojawił się żaden zarzut kwestionujący założenia, metodologię oraz wnioski raportu na temat polityki państwa wobec branży tytoniowej. Dlatego zarzut braku niezależności fundacji w tej materii jest bezzasadny - powiedział "Rz" Artur Bazak, rzecznik Fundacji Republikańskiej. Nie chciał ujawnić, ile koncern BAT zapłacił za raport. Gabriela Bar, rzeczniczka BAT, również odmówiła informacji na ten temat.

Sam Wipler na stwierdzenie o braku w raporcie informacji o tym, kto zapłacił za powstanie dokumentu, odpowiada: To niestosowne.

Fundacja Republikańska opublikowała oświadczenie w związku z publikacją "Rzeczpospolitej". Czytamy w nim m.in.: Z wniosków raportu Fundacji wynikało, iż forsowane przez Ministerstwo Finansów zmiany spowodowałyby w efekcie mniejsze wpływy z akcyzy do budżetu państwa, czyli byłyby niekorzystne z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa. Rada Ministrów po przyjrzeniu się projektowi zmiany akcyzy na wyroby tytoniowe w ostatniej chwili go wycofała. Rząd wycofując się z proponowanych zmian potwierdził, że wnioski i wyliczenia raportu są prawdziwe.