Za przyjęciem uchwały głosowało 263 posłów, przeciwko było 33. Wstrzymało się 146 posłów.

Reklama

Przed głosowaniem posłowie upamiętnili ofiary zbrodni wołyńskiej minutą ciszy.