W uzasadnieniu podkreślono, że Polska jest źle rządzona, a skrócenie kadencji Sejmu jest najlepszym sposobem wyłonienia nowego rządu.

Reklama

Wniosek ma małe szanse na uchwalenie. Według konstytucji, Sejm może skrócić swoją kadencję przy poparciu co najmniej 307 posłów, a Solidarna Polska ma tylko 17-tu przedstawicieli w parlamencie.