Włodzimierz Cimoszewicz krytycznie o ustawie o lasach państwowych. Senator mówił w radiowej Trójce, że dokument, który jeszcze dziś będzie głosowany przez izbę wyższą, zaszkodzi lasom. To jest skandal, rząd sięga do wszystkich kieszeni, gdzie tylko może. Do OFE, do Lasów Państwowych itd. Ja uważam, że to jest błąd z punktu widzenia gospodarki leśnej, sztuki gospodarki leśnej - mówi Cimoszewicz. Jednocześnie Cimoszewicz przyznaje, że nie ma podstaw do zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Chce tego PiS.

Reklama

Nowelizacja ustawy o lasach zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 odprowadzą do budżetu państwa po 800 milionów złotych rocznie, a od 2016 roku przekażą do kasy państwowej 2 procent swych przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. W przypadku niekorzystnych cen drewna rada ministrów będzie mogła umorzyć całość lub część tej wpłaty.