Zaznaczył, że proponowane przepisy były przygotowane w 2008 roku jeszcze przez ówczesnego Marszałka Sejmu, a obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, a więc są już skonsultowane wewnątrz PO.

Reklama

Janusz Palikot, by przekonać prezesa PiS do wejścia do strefy euro, proponuje mu interes w postaci przeprowadzenia referendum.

- Dokonajmy zmiany w Konstytucji i napiszmy, że bez referendum to nie może wejść w życie - mówił na konferencji szef Twojego Ruchu. Palikot przekonywał też, wprowadzając euro Donald Tusk i rozpadająca się Platforma Obywatelska oraz obecni posłowie coś po sobie zostawią.

Poseł Twojego Ruchu Wincenty Elsner podkreśla, że główna zmiana, jaką chcą wprowadzić dotyczy artykułu o Narodowym Banku Polskim, który brzmiałby, iż Centralnym Bankiem Państwa jest Narodowy Bank Polski, który należy do europejskiego systemu banków centralnych.

Aby zmieć Konstytucję potrzebne jest 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Koalicja nie ma takiej większości, nawet przy wsparciu SLD i Twojego Ruchu.