Walczyła o zwrot bezpodstawnie pobranego podatku akcyzowego. Poddała się po tym, jak sąd po raz 17 skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ta śmierć obciąża polskie państwo - stwierdził Jarosław Gowin w czasie konferencji w Sejmie.

Reklama

Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do przebudowy państwa. Zapowiedział, że Polska Razem przedstawi projekt zmian w funkcjonowaniu urzędów.

Przyznał, że zabiera głos w tej sprawie także dlatego, że Krystyna Chojnacka pisała także do Ministerstwa Sprawiedliwości, choć jak podkreślił do niego osobiście nigdy nie dotarła. Zdaniem Jarosława Gowina sprawa nie dotarła też do jego poprzedników ale zatrzymywała się gdzieś na poziomie urzędniczym. Poseł podkreślił, że nie zmienia to faktu, że polskie państwo w tej sprawie nie tylko, zawiodło, ono doprowadziło do śmierci niewinnej osoby.

W ocenie Jarosława Gowina sprawa nieprzypadkowo dotyczy sądu gdańskiego, bo sądownictwo pomorskie jest - jego zdaniem - problemem samym w sobie. Lider Polski Razem dodał, że dotknął tego problemu jako minister sprawiedliwości ale niestety został odwołany ze stanowiska zbyt szybko aby uzdrowić tam sytuację.

Według Jarosława Gowina na pewno potrzebne są kontrole w Izbie Celnej i w urzędach skarbowych. Poseł zastrzegł, że nie chodzi o kontrolę jednego przypadku, tylko o to by państwo zaczęło być służebne wobec obywateli, a nie realizowało interesy klasy urzędniczej i rządzących.

Jarosław Gowin zaapelował do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, aby przeanalizował działalność sądów w tej sprawie i sprawdził dlaczego potrzebna była aż taka liczba rozpraw przez tyle lat aby zakończyć sprawę całkowicie oczywistą.

Według lidera Polski Razem trzeba ograniczyć wszechwładzę urzędników i wprowadzić zasadę odpowiedzialności sędziów za podejmowane decyzje.