Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę m.in. sytuację finansową grupy BNP Paribas, w tym opinię jej nadzorcy macierzystego, przewidziany plan działalności banku uwzględniający w szczególności zakładane zmienionym porozumieniem zawartym ze zbywającym akcje wsparcie przez grupę Rabobank procesu przejmowania banku oraz złożone przez BNP Paribas zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem (...) - napisano w komunikacie.

Reklama

Zgodnie ze zobowiązaniami BNP Paribas, połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska nastąpi poprzez przejęcie działalności BNP Paribas Bank Polska przez BGŻ.

Połączony bank ma prowadzić działalność pod firmą zawierającą nazwę „Bank Gospodarki Żywnościowej” lub jej skrót „BGŻ".

BNP Paribas zobowiązał się do zwiększenia liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 25 proc. plus jedna akcja do końca 2018 r., w tym do zwiększenia liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 12,5 proc. do 30 czerwca 2016 r.

Planowane jest także przeniesienie wybranych obszarów korporacyjnej działalności bankowej BNP Paribas SA oddział w Polsce do połączonego banku oraz połączenie działalności Sygma Banque SA oddział w Polsce z działalnością połączonego banku.

Reklama

W grudniu 2013 r. BNP Paribas i Grupa Rabobank poinformowały o podpisaniu umowy dotyczącej sprzedaży 98,5 proc. akcji Banku BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.

Reklama

Pod koniec sierpnia tego roku BNP Paribas wezwał do sprzedaży 56.138.764 akcji BGŻ, stanowiących 100 proc. kapitału banku, po 80,47 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 12 września do 17 października.

Shutterstock