Z sondażu CBOS wynika, że w porównaniu z sierpniem zwolenników gabinetu było o 12 punktów procentowych więcej. We wrześniu rząd cieszył się poparciem 35 procent respondentów. Przeciwnych rządowi było 37 procent ankietowanych - o 5 punktów procentowych mniej niż w sierpniu.

Reklama

Na koniec urzędowania notowania wzrosły też samemu Donaldowi Tuskowi. Zadowolenie z tego, że kieruje rządem wyrażało we wrześniu 40 procent badanych (wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z sierpniem). 49 procent było niezadowolonych (spadek o 11 punktów procentowych).

Badanie CBOS przeprowadzono między 11. a 17. września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej 946 dorosłych Polaków.