Rządowym ekspertem w pracach nad ustawą nad in vitro jest dr Katarzyna Kozioł, współwłaścicielka jednej z klinik, w której stosuje się tę metodę. Według prawników jest to klasyczny przykład konfliktu interesów - pisze "Nasz Dziennik".

Dr Katarzyna Kozioł jest wspólnikiem w spółce jawnej Przychodnia Lekarska nOvum, zajmującej się między innymi sztucznym zapłodnieniem. Z informacji ze strony placówki wynika, że jest ona też głównym badaczem w prowadzonych w nOvum badaniach klinicznych - czytamy w gazecie.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zawiadomił ministra administracji i cyfryzacji o tym, że istnieje podejrzenie, że dr Kozioł prowadzi działalność lobbingową. Ekspert Instytutu, mecenas Jerzy Kwaśniewski mówi wprost, że mamy tu do czynienia z konfliktem interesów. Jak dodaje, wybranie takiej osoby jako eksperta przy pracach nad ustawą o in vitro jest poważnym uchybieniem.

ZOBACZ TAKŻE: Kardynał Dziwisz: Ustawa o in vitro jest niegodna chrześcijanina>>>