Lucyna Dargiewicz - przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych mówi, że wzrost wynagrodzeń będzie dotyczył pracowników tych placówek, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reklama

Wiadomo już, że pielęgniarki i położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej oraz pracujące w instytutach dostaną podwyżki. Natomiast nie wiadomo, czy siostry z domów opieki społecznej je otrzymają.

- Rozmowy w tej sprawie trwają, ale pielęgniarki z DPS-ów podlegają ministrowi pracy i pomocy społecznej, pracują poza NFZ - zaznacza szefowa OZZPiP i dodaje, że związek również je reprezentuje.

Podwyżki mają być naliczane od września tego roku. - Przez rok płace będą wyższe o 400 złotych a w kolejnym o dodatkowe 400 złotych i tak dalej, przez kolejne lata - tłumaczy Dargiewicz i podkreśla, że jest to zgodne z tym co zostało wynegocjowane.

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych odstąpił od strajku generalnego w sprawie podwyżek.